Gaeilge

Achmhainní Cabhracha

Tá sé i gceist agam acmhainní úsáideacha do ghrúpaí teanga a chur anseo, nuair atá am agam. Má tá aon ceisteanna agat anois nó achmainní ag teastáil, déan teagmháil liom thíos agus tiocfaidh mé ar ais chugat!

LSG Pic
Áis Imscrúdú Gaeilge

Gael Taiscéal

Féach ar an tionscnamh
Cluichí ríomhaireachta trí Gaeilge

Cluichi.ie

Téigh chuig an suíomh

Eolas Fúm

Is ríomheolaí mé go lán aimseartha, ach tá mé ag déanamh staidéar go páirt-aimseartha ar bhainsitíocht tionscnaimh. Chaith mé seal mar chathaoirleach Chumann Gaelach UCD, le déanaí táim ag obair le grúpa nua teanga i gceantair Chill Dara / Droichead Nua.

Táim ag iarraidh achmhainní atá agam a bhailiú anseo ionas go mbeidh siad ar fáil do ghrúpaí teanga eile. Más rud é go bhfuil tú bainteach le grúpa teanga agus go bhfuil achmhainní agaibh go bhfuil suim agaibh roinnt, déan teagmháil liom agus is féidir liom iad a chur ar fáil anseo.

Ba bhreá liom cloisteáil uait le aon ceisteanna, aiseolas nó ceartúcháin atá agat!

Téigh i dTeagmháil Liom

Ceangail liom trí Linked nó seol ríomhphost chugam ag úsáid an foirm thíos agus tiocfaidh mé ar ais chugat!